Kanchanaburi
034-574056

The Hub Erawan

Get Adobe Flash player
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ตกปลาธรรมชาติ

ตกปลาธรรมชาติตกปลาหน้าดิน

สำหรับ ลูกค้าที่พักแพริมน้ำ1,2,3 สามารถตกปลาหน้าดิน ได้ทั้งวัน โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายใดๆ มีปลาที่รอท้าทายคุณ อยู่หน้าแพ มีหลายชนิด เช่น ปลาตะเพียนขาว, ปลากะมัง, ปลานิล, ปลาแรด, ปลากด, ปลาคัง, ปลากะทิง, ปลากระสูบ, ปลาหมอตะกรับ...เตรียมสูตรตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติมาให้ดี ตัวใต้น้ำมันรอคุณอยู่

ตกปลาตามลำน้ำแควใหญ่

ลักษณะ เป็นแพขนาดเล็ก รับได้ 8 ท่าน ล่องไปตามลำน้ำ แควใหญ่ เรามีหมายเด็ดๆ เก็บไว้สำหรับท่าน และสมาชิกโดยเฉพาะ 

ประเภทปลา ช่วงเช้า-เย็น ปลากะมัง,ตะเพียนขาว, ปลานิล, ปลาแรด, ปลากระสูบ, ปลาชะโด, ปลาช่อน, ปลาหมอตะกรับ
ช่วงกลางคืน ปลากดเหลือง, ปลาคัง,ปลากะทิง,ปลาสลาด

ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าเฉพาะแพเล็ก พาตกปลา พร้อม น้ำมัน และพนักงานขับ 1 คน

- ช่วงเวลา 6.00-12.00 น. ราคาเหมาจ่าย    600 บาท รับได้ 8 ท่าน
- ช่วงเวลา 12.00-18.00 น. ราคาเหมาจ่าย  600 บาท รับได้ 8 ท่าน
- ช่วงเวลา 15.00-22.00 น. ราคาเหมาจ่าย 1,200 บาท รับได้ 8 ท่าน


สำหรับ ลูกค้าของ ทิพรัตน์ แควใหญ่ รีสอร์ท ไม่ว่าท่านจะพัก บ้านแควใหญ่ ,บ้านแควน้อย, บ้านริมแคว, บ้านทาร์ซาน , หรือพักแพริมน้ำ 1,2,3 ก็สามารถใช้กิจกรรมนี้ได้

ปลากดตัวใหญ่ปลาเขื่อนของแท้


ล่องแพแม่น้ำแคว

       The Hub Erawan Kanchanaburi