Get Adobe Flash player
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สำรองห้องพัก

เลือกห้องพักได้แล้ว ท่านจะต้อง โอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50 % เพื่อเป็นการยืนยันผ่านธนาคาร  ดังนี้


1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาย่อยตลาดผาสุก กาญจนบุรี

บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 960-0-08134-4

ชื่อบัญชี  นางณัฏฐภัสสร ยืนยงค์

2. ธนาคารกรุงเทพ  สาขากาญจนบุรี

บัญชี สะสมทรัพย์ เลขที่ 327- 4 - 33165 - 5

ชื่อบัญชี เดอะ ฮับ เอราวัณ รีสอร์ท


หลังจากนั้น ให้ท่าน Fax. สลิปใบโอนเงิน กลับมาที่

Fax. 034 – 574 057 หรือ สแกนสลิปใบโอนเงิน แล้วส่ง

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Fax.034-574057

 

คุณตุ่ม    Tel. 082 - 592 6946     ID Line : tumthehub

คุณบอย Tel. 081-299 0744 ID Line : boythehub

คุณจุ๋ม Tel. 081-927 3266 ID Line : jumthehub


กรณีคืนห้องพักหรือแพ็คเกจ : เมื่อท่านได้วางมัดจำมาแล้ว

1.แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30 วัน คืนเงินมัดจำ 100 %

2.แจ้งยกเลิกล่วงหน้า  15 วัน คืนเงินมัดจำ  50 %

3.แจ้งยกเลิกล่วงหน้า    7 วัน คืนเงินมัดจำ    0 %

กรณีขอเลื่อนการใช้บริการ : เมื่อท่านได้วางมัดจำมาแล้ว

1. สามารถเลื่อนการใช้บริการได้ไม่เกิน 6 เดือน

2. ทางรีสอร์ทไม่หักค่ามัดจำ กรณีเลื่อนการใช้บริการ

3. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน


อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน กรุณา...ระบุชื่อผู้จอง เบอร์แฟ็กซ์ เบอร์โทรกลับ จำนวนห้องพัก และวันเข้าใช้บริการด้วย.....นะค่ะ เมื่อทางรีสอร์ทได้รับสลิปใบโอนเงินแล้ว จะรีบส่ง ใบจองห้องพัก(Vocher ) พร้อมรายละเอียด โดยการ Fax. หรือ E-Mail กลับไปให้ท่านโดยเร็ว....เลยค่ะ***************************************************************

Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017 Top 10 Best Product in Handmade Furniture in 2017 Top 10 Best Product in toy and games for kids in 2017
 
Check In date:
calendar icon
Nights: