แพ็คเกจที่ 1 : ล่องแพเที่ยวน้ำตกเอราวัณ+ที่พัก+อาหาร 3 มื้อ

  1. ที่พัก
  2. อาหาร 3 มื้อ
  3. ล่องแพเที่ยวน้ำตกเอราวัณ

วันแรก
12.00 น. - Check In อาหารเที่ยงมื้อที่ 1           
(รายการอาหาร : Main Menu/รายการอาหาร/อาหารลูกค้าแพ็คเกจ)
13.00 น. - ล่องแพทวนกระแสน้ำเที่ยวน้ำตกเอราวัณ
16.30 น. - ล่องแพกลับถึงรีสอร์ท เล่นน้ำ ตกปลา
18.30 น. - อาหารเย็นมื้อที่ 2 อาหารคาว 5 อย่าง ผลไม้ 1 อย่าง
(รายการอาหาร : Main Menu/รายการอาหาร/อาหารลูกค้าแพ็คเกจ)
20.00 น. - พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
08.00 น. - อาหารเช้ามื้อที่ 3
10.00 น. Check out

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำขากลับ :
- เขื่อนศรีนครินทร์     -  สงครามเก้าทัพ   
- แคมป์ช้างทวีชัย      - กองถ่ายหนังพระนเรศวร
- ปราสาทเมืองสิงห์    -  ซาฟารีปาร์ค สวนสัตว์เปิด

ที่พัก + อาหาร 3 มื้อ + ล่องแพเที่ยวน้ำตกเอราวัณ
1-20    ท่าน    2,550  ราคาต่อท่าน (บาท )
21- 50  ท่าน    2,250  ราคาต่อท่าน (บาท )
51 ท่านขึ้นไป   2,000   ราคาต่อท่าน (บาท )

หมายเหตุ :    - นอนเดี่ยวเพิ่ม 500 บาท
-  เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ... พักฟรี

-  อายุ 5-10 ขวบ คิด 50 %
- ไม่รวมค่าเข้าอุทยานฯ
อาหาร 3 มื้อ อาหารเที่ยง อาหารเย็น อาหารเช้า พร้อมทั้งกิจกรรมล่องแพ ไปน้ าตก เอราวัณ ( ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าน้ าตกท่านละ 100 บาท )
หรือล่องแพชมธรรมชาติ

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ปรับราคาใหม่ ดังนี้

คนไทย  เด็ก คนละ 50 บาท

คนไทย ผู้ใหญ่ คนละ 100 บาท

ต่างชาติ เด็ก  คนละ 200 บาท

ต่างชาติ ผู้ใหญ่ คนละ 300 บาท